Navigate Up
Sign In
Leiden University

 De Tachtigjarige Oorlog of De Bello Belgico

 

 

Dit is de vernieuwde en aangevulde versie van de website http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/
Correcties, suggesties, wensen: 
​​g.a.c.van.der.lem@library.leidenuniv.nl

Verschenen: nieuwe Nederlandse vertaling van het boek van Hugo de Groot over de Opstand

Last Modified: 6-4-2014 14:18