Navigate Up
Sign In
Leiden University

Nieuws op het gebied van de Tachtigjarige Oorlog of De Bello Belgico

Sinds 1 mei 2014 zijn wij druk bezig om de site te actualiseren. Heeft u suggesties of aanvullingen voor onze site? Neem dan contact op met Anton van der Lem of Frank de Hoog.

  

 

 
Congres - Jaarcongres van de Vlaams-Nederlands Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) over 'Vroegmoderne publieksgeschiedenis'
Op vrijdag 31 oktober organiseert de VNVNG, in samenwerking met het departement geschiedenis van de Universiteit Antwerpen, het jaarlijkse congres van de vereniging in de Kapel van het Klooster van de Grauwzusters in Antwerpen. Het thema is 'Vroegmoderne publieksgeschiedenis'. De laatste jaren komt de zogenoemde ‘publieksgeschiedenis’ steeds prominenter op de voorgrond. Deze is echter sterk op de recente geschiedenis gericht. De vroegmoderne geschiedenis lijkt veel minder aanwezig in het publieke domein. Dit jaarcongres beoogt specialisten in de geschiedenis van de vroegmoderne tijd én de publieksgeschiedenis samen te brengen om te reflecteren over de plaats van de vroegmoderne geschiedenis in het publieke domein. Ze zullen debatteren over de initiatieven die al bestaan en over hun relatieve succes. Ook is het de bedoeling te discussiëren over mogelijke nieuwe initiatieven die zouden kunnen worden ontplooid. De sprekers zijn Paul Knevel, Anne-Laure Van Bruaene, David Onnekink, Nele Provoost, Jacqueline Van Leeuwen en Kees Zandvliet.

Vrijdag 31 oktober 2014
Kapel van het Klooster van de Grauwzusters, AntwerpenBoeken - Hugo de Schepper, "
Belgium dat is Nederlandt". Identiteiten en identiteitsbesef in de Lage Landen, 1200-1800
Voormalig gewoon hoogleraar aan de universiteiten van Amsterdam en Nijmegen Hugo de Schepper heeft een monografie gepubliceerd waar hij de complexiteit van Nederlandse identiteit tracht te verduidelijken. Aan de hand van veel kaarten en plaatwerk wenst de auteur met zijn betoog het beeld dat in het collectieve geheugen over het Koninkrijk der Nederlanden/Le Royaume des Belgiques en over de scheiding van 1830 is blijven bestaan enigszins te relativeren.

Zie hier voor de aankondiging van de betreffende publicatie.


Boeken - Nieuwste nummer 'Holland. Historisch tijdschrift'
Deze maand verscheen het nieuwste nummer van 'Holland. Historisch tijdschrift' dat geheel in het teken staat van de Nederlandse Opstand en het Twaalfjarige Bestand.
In dit nummer bespreekt Maarten Hell de loyaliteit van de Hollandse stedeling en de eedverbonden tijdens de Opstand (1568-1648). Nina Lamal analyseert de invloed van rederijkers in het publieke debat aan de hand van de uitvoering van het Vreeds-triumph-gedicht (1609) in Gorinchem. En Frank de Hoog, winnaar van de Holland scriptieprijs 2012, werpt nieuw licht op de rol van de gewone man tijdens de Bestandstwisten in Oudewater.

Het nummer is te bestellen via de website van het tijdschrift of direct via de uitgeverij.Evenement - Onthulling standbeeld Willem van Oranje in Breda
Vorige week is in Breda (de Oranjestad) het standbeeld van Willem van Oranje onthuld door generaal buiten dienst Peter van Uhm. In 1959 ontwierp beeldhouwer Gerrit Bolhuis dit beeld van de jonge prins dat voorheen in Willemstad op Curaçao stond. De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting heeft het beeld aangekocht en geschonken aan het Koninklijke Militaire Acadamie (KMA). Vanuit zijn nieuwe plek kijkt de prins uit op zijn voormalige Kasteel van Breda dat hij in 1544 erfde van zijn neef René de Chalon.  
 
 
Last Modified: 31-8-2014 22:44