Navigate Up
Sign In
Leiden University

Nieuws op het gebied van de Tachtigjarige Oorlog of De Bello Belgico

Sinds 1 mei 2014 zijn wij druk bezig om de site te actualiseren. Heeft u suggesties of aanvullingen voor onze site? Neem dan contact op met Anton van der Lem of Frank de Hoog.

  

 

 
Boeken - Hugo de Schepper, "Belgium dat is Nederlandt". Identiteiten en identiteitsbesef in de Lage Landen, 1200-1800
Voormalig gewoon hoogleraar aan de universiteiten van Amsterdam en Nijmegen Hugo de Schepper heeft een monografie gepubliceerd waar hij de complexiteit van Nederlandse identiteit tracht te verduidelijken. Aan de hand van veel kaarten en plaatwerk wenst de auteur met zijn betoog het beeld dat in het collectieve geheugen over het Koninkrijk der Nederlanden/Le Royaume des Belgiques en over de scheiding van 1830 is blijven bestaan enigszins te relativeren.

Zie hier voor de aankondiging van de betreffende publicatie.


 
Last Modified: 20-11-2014 9:28