Navigate Up
Sign In
Leiden University

Loterijen

Het verschijnsel van de loterijen in de Nederlanden zou door Margaretha van Parma zijn ingevoerd. Dit item is in voorbereiding.

Literatuur

Van goede doelen en loterijen : een biografie van de stichting Algemene Loterij Nederland / Ben Schmitz. - [Nijmegen] : Valkhof Pers, cop. 2009. - 178 p. : ill. ; 23 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5625-302-8 geb.

Loterijen in Europa : vijf eeuwen geschiedenis / [auteurs Bruno Bernard ... et al. ; eindred. Hans Devisscher ; vert. Annie Gay]. - [Gent] : Snoeck-Ducaju, [1994]. - 287 p. : ill. ; 31 cm. Uitg. bij het 60-jarige bestaan van de Nationale Loterij. - Met index. ISBN 90-5349-149-X geb.

Loterijen en literatuur in de Nederlanden (16de en 17de eeuw) / Hubert Meeus. - Brussel : Algemeen Rijksarchief. - p. 104-136. : facs., ill. - . (Dossiers / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Educatieve Dienst . 3de Reeks ; 2). In: Geschiedenis van de loterijen in de Zuidelijke Nederlanden (15de eeuw - 1934): [dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief, Brussel, 21 april - 25 juni 1994] = Histoire des loteries dans les Pays-Bas Méridionaux (XVe siècle - 1934): dossier accompagnant l'exposition du même nom aux Archives générales du Royaume, Bruxelles, 21 avril - 27 juin 1994; [co¨ord. Ilse Eggers, Lieve de Mecheleer, Maurits Wynants]: (1994), p. 104-136.

Geschiedenis van de loterijen in de Zuidelijke Nederlanden : catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 21 april tot 25 juni 1994 / [red. Ilse Eggers]. - Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1994. - 81 p. ; 30 cm. -  (Catalogus / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Educatieve Dienst ; 123)

Rapportage van het stageonderzoek naar de historie van de staatsloterij en oudere stedelijke loterijen / A.C. Simone Meijerink. - Den Haag : Nederlandse Staatsloterij, 1991. - 24 p. : ill. ; .. cm. Stageverslag.

Daer compt de lotery met trommels en trompetten! : loterijen in de Nederlanden tot 1726 / Anneke Huisman, Johan Koppenol. - Hilversum : Verloren, 1991. - 125 p. : ill. ; 20 cm. -  (Zeven Provinciën reeks ; dl. 3)
Met lit. opg. ISBN 90-6550-109-6

De Haarlemse loterij van 1606-1607 : Loterijen en loterijrijmpjes / Kitty  Kilian. In: Haerlem : jaarboek ..., ISSN 0927-0728:  (1989-1990), pag. 8-37.

Loterijen in de Nederlanden gedurende de 15e, 16e en 17e eeuw / Johan Koppenol. - Leiden : Rijksuniversiteit, 1989. - 65 p. ; .. cm. Stageverslag Renaissance vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Leiden.

Loterijen en loterijfeesten in de zestiende eeuw / Johan Koppenol. In: Nieuwsbrief van het Gezelschap van de 16de Eeuw, ISSN 0928-8619:  (1989), afl. 3 (jan), pag. 16-24.

Zilveren prijzen bij twee Leidse loterijen uit het begin van de 16de eeuw / C.W. Fock. In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, ISSN 0922-6699: vol. 73 (1981), pag. 39-48.

De loterijen van 1549 en 1574 ten voordele van de Bogardenschool / W. Dezutter. - Brugge : Stedelijk Museum voor Volkskunde. In: 125 Jaar Stedelijke Nijverheidsschool / red. W. Dezutter, Marc Goetinck: (1979)

Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden : eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Nederlanders in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuwen / met aant., bijl., loterijkrt. en plt. door G.A. Fokker. - Amsterdam : Frederik Muller, 1862. - VI, XII, 275 p. : uitsl. facs., plt. ; 24 cm

Last Modified: 12-6-2014 16:31