Navigate Up
Sign In
Leiden University

Begrippen
 

·          Admiraal van de zee
 
·          Bartholomeusnacht
·          Beeldenstorm: uiteenzetting
·          Beeldenstorm: chronologie
·          Biechtvader
·          Bloedraad
 
·          Calendar of State Papers
·          Calvinisme
·          Consejo de Flandes
·          Contra-Reformatie
 
·          Geheime Raad
·          Gulden Vlies
 
 
·          Inquisitie (in de Nederlanden)

​Jezuieten​ (in voorbereiding)

·          Leidens Ontzet
·          Leyenda negra
·          Loterijen
 
·          Monarchomachen
 
·          Pamfletten
·          Patrimoniale gewesten
·          Pensionaris
·          Pilgrim Fathers
·          Privileges
 
·          Raad van Beroerten
·          Religievrede
·          Rooms-katholieken
·          Ruwaard
 
·          Sacramentsdag
·          Slag bij Dalem (nu: Rheindalen)
·          Slag bij Duins
·          Slag bij Gibraltar
·          Slag op het Slaak
·          Slag op de Zuiderzee
·          Slagveld van Europa
·          Spaanse Furie
·          Staten-Generaal
·          Staten van Holland
 
·          Tolerantie
·          Triple Alliantie
·          Twaalfjarig Bestand
 
·          Vrede van Munster
·          Vrede van Augsburg
 
·          West-Indische Compagnie

 

·          Zwarte legende

Last Modified: 25-10-2016 12:07