Navigate Up
Sign In
Leiden University

Economische kaart van de Nederlanden rond 1560

Omstreeks 1560 waren de Nederlanden een van de bloeiendste landen van Europa.

 

Kaart met toestemming van uitgeverij Walburgpers ontleend aan: M.E.H.N. Mout, S. Groenveld e.a., De kogel door de kerk (Zutphen, 1979)

Last Modified: 15-6-2010 15:52