Navigate Up
Sign In
Leiden University

1576

Schimpdicht op de Pacificatie van Gent


Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen, II, 1864, 184.
Oorspronkelijke bron: Geschiedenis van Vlaanderen van J.P. van Male, uitgeg. door van de Putte, Brugge 1842.


Wy hebben een land zonder Heere,
Elk rooft en steelt er even zeere;
Wij hebben oorloghe sonder strijd,
Grooten hongher sonder dieren tijd;
Groote eters zonder tanden,
Bederven onze Nederlanden.
Met den monde groot Calvinist,
Metter herten goed Papist,
Met de voeten in als content,
Dus treed elk in den peys van Gent.

Last Modified: 31-3-2010 16:21