Navigate Up
Sign In
Leiden University

Vigilate Deo Confidentes

Wapen van de Staten van Holland

 

Het wapen van Holland afgebeeld in een gevelsteen in het Arsenaal of Armamentarium, thans Legermuseum te Delft. Uit: Elisabeth Neurdenberg, De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam, 1948) UBL: 2711 B 2

Latijn. Vertaling: Waakt, vertrouwende op God.

Ten tijde van de Republiek was dit de wapenspreuk van de Staten van Holland, die de Staten voerden onder het wapen van het oude middeleeuwse graafschap Holland: een rode leeuw op een gouden veld. Thans de wapenspreuk van de provincie Zuid-Holland.

Last Modified: 25-4-2010 20:13