Navigate Up
Sign In
Leiden University

Fausto numine Berga victrix

 

Latijn. Vertaling: Door Gods gunst is Bergen op Zoom overwinnaar

Deze spreuk staat op de beloonpenningen die na het mislukte beleg van Spinola in 1622 werden geslagen.

Charles de Mooij

Last Modified: 25-4-2010 20:13