Navigate Up
Sign In
Leiden University

Libertatis primitiae

Latijn. Vertaling: Eerstelingen der vrijheid.

Wapenspreuk van de stad Den Briel, herinnerend aan het feit dat de Watergeuzen op 1 april 1572 de stad innamen in naam van prins Willem van Oranje.

Last Modified: 25-4-2010 20:13